Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pří slovu víra se každémů věčinou vybaví katolictví, alespoň v mém případě tomu tak je, ale co při slově katolictví, určitě mnoho např. Papeř, Řím, kardinál nebo křížové výpravy. Všechno co jsem tady vyjmenovával je určitě společné s křižáky, ale teď něco o křížových výpravách.

 

Jak to začalo

Začalo to kolem roku 1040, kdy Svatou zemi ovládali Seldžučtí turci, nová dynastie muslimských vůdců. Ti se chovali ke křestˇanům nepřátelsky, takže křesťané přestali být ve Svaté zemi výtannými hosty. Evropští panovníci a cirkevní představitelé si navíc začali dělat starosti, že se Seldžukové pokusí o rozšíření svého území směrem do Evropy, což by ohrožovalo křesťany v Byzanské říši. Se slovy papeže Urbana II.: Bůh to chce, Bůh to žádá, svolává šlechtu chudé rytíře a později se ukáže, že i prostý lid. A tímhle začali křížové výpravy. Křížových výrav bylo dohromady na území Svaté země 7. Na křížových výpravách se zůčastnili mnoho významných osob, jako byl Richar Lví srdce. Fridrich I. Barbarossa, také vzniklo mnoho řádů, které ovlivnili průběh dějin.

 

 


První křížová výprava


Píše se rok 1071 Byzantinci jsou poraženi Seldžuskými turky a císař je zajat. Do 10 let jsou turci 160 km od Konstantinopole (dnešní hlavní město Turecka).Situace je pro Byzanskou říši špatná, proto se roku 1095 shromažďuje 1. křížová výprava proti islámu.

Průběh tažení byl pro Evropany příznivý v roce 1097 byli napadeni tureckým sultánem, kde křižáci zvítězili. Poté vyhráli i v bitvě Doryalia, nachází se ve středozápadním Turecku. Nakonec křižácká vojska obléhala Antiochii, které bylo obsazeno tureckou posádkou. Křižáci dobyli město a zůstObrazekali zde během letních veder. Nyní byl úkol dobýt posvátné město Jeruzalém, 13. června roku 1099 jej dobyli. Hned po dobytí bylo celé město masakrováno, neušetřili muže, ženy, děti ani samotné křesťany. Jeden spisovatel napsal: Křižáci, nadšeni tak slavným výtěztvím, se hnuli ulicemi, vbíhali do domů a měšit a zabíjeli každého, koho potkali: muže, ženy, jakož i děti. Masakr pokračoval celé to odpoledne a po celou noc. Bohužel křižáci siJeruzalém moc dlouho neudrželi, důvodem může být i to, že věčina křižáků se vrátila do Evropy. Jeruzalém se s minimální armádou nemohl postavit saracéncům, která jej mnohokrát převišovala. Jeruzalém byl dobyt. A proto byl důvod pro druhou křížovou výpravu.


 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

kravina

(hovno, 31. 10. 2013 20:26)

kurva piča rododendron

tom

(tomasek, 30. 3. 2011 11:23)

jeto dobre