Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a začátkem novověku. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západo římské říše a objevením Ameriky  roku 1492.

Raný středověk

V raném středověku dochází k šíření křesťanství. Nastupuje proces teritoriální majetkové diferenciace i prohlubování kulturních rozdílů mezi evropskými teritorii. Rodové zřízení se rozpadá, ve Středomoří zaniká antická otrokářská společnost a vznikají samostatné raně feudeální státy.

Vrcholný středověk

Na základě křesťanství je středověká společnost učením o trojím lidu rozdělena mezi duchovenstvo, šlechtu a rolnický lid. I ve vrcholném středověku je znatelný rozdíl ve vývoji různých částí evropského kontinentu. V těch rozvinutějších se výrazně prosazuje gotická kultura.

Pozdní středověk

V jihovýchodní Evropě došlo k mohutné vojenské expanzi osmanské říše, zanikla byzanské říše a slovanské státy na Balkáně, pod stálou tureckou hrozbou byly UhryZe západní Evropy se uskutečnily první zámořské objevy, vedené Portugalci, Španěli a později Holanďany, Angličany ad. V severní Itálie se zformovala renesance a humanismus, na přelomu 15. a 16. století se již renesance šířila po celém evropském kontinentě. i další státy střední Evropy.